•  

Sản phẩm

Danh mục sản phẩm đa dạng được thiết kế chuyên biệt phù hợp với yêu cầu của đối tác, đem lại giá trị lợi nhuận gia tăng cho đối tác và củng cố lòng trung thành của khách hàng

 

Mục tiêu và chính sách quản lý đầu tư

Công ty theo đuổi chính sách đầu tư thận trọng nên chú trọng đầu tư vào các tài sản mang tính bền vững, ổn định, ít rủi ro nhưng vẫn đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận cho các chủ hợp đồng và chủ sở hữu. Theo đó, Công ty đầu tư chủ yếu vào kênh trái phiếu chính phủ và tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng, trong đó ưu tiên cho các ngân hàng có hệ số xếp hạng tín nhiệm cao được đánh giá bởi các tổ chức xếp hạng uy tín toàn cầu.