FWD Assurance, previously known as VCLI:
VCLI customers, you’ve come to the right place. Vietcombank-Cardif Life has recently changed ownership and we’re now part of FWD Group. If you’re looking for FWD Vietnam Life Insurance please visit www.fwd.com.vn
  • Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Đường đây nóng: 024 3974 9988

Email: OP-admin@fwd.com

Fax: 024 3974 8577

Địa chỉ:

Phòng nghiệp vụ bảo hiểm

Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam

P1101, Tầng 11, Capital tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Thời gian làm việc: Từ 8h – 17h hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.)

Quy trình tiếp nhận ý kiến khách hàng