Công ty bảo hiểm FWD Việt Nam, trước đây là công ty bảo hiểm VCLI:
Bạn là khách hàng của VCLI, bạn đã đến đúng địa chỉ. Công ty bảo hiểm Vietcombank-Cardif đã thay đổi chủ sở hữu và trở thành thành viên của Tập đoàn FWD. Nếu bạn tìm kiếm trang web của Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, xin vui lòng truy cập www.fwd.com.vn

  • Tập đoàn FWD đã hoàn tất việc mua lại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif (“VCLI”) vào ngày 08 tháng 04 năm 2020. VCLI đã chính thức được đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam, hoạt động độc lập với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.

    Tất cả các quyền lợi trong hợp đồng của Quý khách sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

      Tìm hiểu thêm

Sản phẩm

Danh mục sản phẩm đa dạng được thiết kế chuyên biệt phù hợp với yêu cầu của đối tác, đem lại giá trị lợi nhuận gia tăng cho đối tác và củng cố lòng trung thành của khách hàng

Bảo vệ

Bạn đang hoạch định một cuộc sống tươi đẹp cho gia đình, ngay hôm nay và tương lai về sau. Bảo An Tín dụng sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình bạn ngay cả khi không có bạn bên cạnh.