Việc chuyển đổi quyền sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam (FWD Assurance Việt Nam) sang Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và một nhóm các nhà đầu tư khác đã được hoàn tất vào ngày 21/03/2022
Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Life Insurance Việt Nam), vui lòng truy cập theo đường link sau: www.fwd.com.vn

  • Việc chuyển đổi quyền sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam (FWD Assurance Việt Nam) sang Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và một nhóm các nhà đầu tư khác đã được hoàn tất vào ngày 21/03/2022, theo sự phê duyệt về mặt nguyên tắc của Bộ Tài chính ngày 14/03/2022.

    Việc chuyển đổi quyền sở hữu vốn điều lệ này sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản và hợp đồng bảo hiểm của khách hàng.

      Tìm hiểu thêm

Sản phẩm

Danh mục sản phẩm đa dạng được thiết kế chuyên biệt phù hợp với yêu cầu của đối tác, đem lại giá trị lợi nhuận gia tăng cho đối tác và củng cố lòng trung thành của khách hàng

Bảo vệ

Bạn đang hoạch định một cuộc sống tươi đẹp cho gia đình, ngay hôm nay và tương lai về sau. Bảo An Tín dụng sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình bạn ngay cả khi không có bạn bên cạnh.