Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Life Insurance Việt Nam), vui lòng truy cập theo đường link sau: www.fwd.com.vn
  • Giới thiệu

Thông tin chung về Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam (cập nhật theo giấy phép điều chỉnh mới nhất)

Công ty TNHH Bảo Hiểm FWD Việt Nam, trước đây là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank- Cardif, được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 55GP/KDBH ngày 23/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính; Giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 28/12/2018; Giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC2/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 26/05/2020 và Giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC3/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 10/06/2020. 

Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Bảo Hiểm FWD Việt Nam.

Tên tiếng Anh: FWD Assurance VietNam Company Limited.

Hình thức pháp lý: Công ty TNHH một thành viên.

Chủ sở hữu: FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited với tỷ lệ sở hữu 100% vốn điều lệ.(*)

Thời gian hoạt động: 25 (hai mươi lăm) năm kể từ ngày cấp giấy phép.

Lĩnh vực kinh doanh: Bảo hiểm nhân thọ.

Nghiệp vụ: kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (bao gồm bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ); kinh doanh tái bảo hiểm; quản lý quỹ, đầu tư vốn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Chú thích:(*) Vào ngày 14/03/2022, việc chuyển đổi quyền sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam sang một nhóm các nhà đầu tư đã được Bộ Tài chính chấp thuận về mặt nguyên tắc. Công ty hiện đang trong quá trình xin Bộ Tài chính cấp giấy phép sửa đổi ghi nhận nhóm các chủ sở hữu mới và thay đổi tên Chủ sở hữu từ FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited  sang các nhà đầu tư mới.

Chủ tịch Công ty

cm_151x201.jpg

Ông Chen Yi Chung được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty từ tháng 6/2022 theo sự phê chuẩn của Bộ Tài Chính.

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:

 -  MBA – University of Chicago Booth School of Business, Hoa Kỳ.
 -  Ông Chen Yi Chung là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng tại các ngân hàng tại Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam.

Chuyên gia tính toán được chỉ định

quang_aa_151x226.jpg

Ông Nguyễn Anh Quang được bổ nhiệm làm Chuyên gia tính toán của Công ty từ ngày 29/12/2023 theo sự phê chuẩn của Bộ Tài Chính tại Công văn số 14445/BTC-QLBH.

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:

 -  Tốt nghiệp Đại học Waterloo - Canada với bằng Cử nhân Toán, Cử nhân danh dự ngành Tài chính & Quản lý rủi ro và Định phí.
 -  Chịu trách nhiệm kiểm soát và đảm bảo an toàn tài chính của Công ty.
 -  Ông Quang có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với các vị trí quan trọng của bộ phận Định phí.