Công ty bảo hiểm FWD Việt Nam, trước đây là công ty bảo hiểm VCLI:
Bạn là khách hàng của VCLI, bạn đã đến đúng địa chỉ. Công ty bảo hiểm Vietcombank-Cardif đã thay đổi chủ sở hữu và trở thành thành viên của Tập đoàn FWD. Nếu bạn tìm kiếm trang web của Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, xin vui lòng truy cập www.fwd.com.vn
 

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam
Hà Nội
Tầng 11, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 24) 3936 8507
Fax : (+84 24) 3936 7375
Thành phố Hồ Chí Minh
Tầng 4, Tòa nhà E-STAR, 147-149 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84 28) 6290 6502
Fax : (+84 28) 6290 6500