Việc chuyển đổi quyền sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam (FWD Assurance Việt Nam) sang Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và một nhóm các nhà đầu tư khác đã được hoàn tất vào ngày 21/03/2022
Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Life Insurance Việt Nam), vui lòng truy cập theo đường link sau: www.fwd.com.vn
 

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam
Hà Nội
Tầng 11, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 24) 3936 8507
Fax : (+84 24) 3936 7375
Thành phố Hồ Chí Minh
Tầng 4, Tòa nhà E-STAR, 147-149 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84 28) 6290 6502
Fax : (+84 28) 6290 6500