Hãy gọi lại cho tôi

BẢO AN TÀI CHÍNH HƯNG NGHIỆP

Bảo An Tài Chính Hưng Nghiệp là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có phí đơn kỳ dành cho Doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân vay vốn ngắn - trung hạn từ 3-60 tháng. Giải pháp giúp người được bảo hiểm và doanh nghiệp không phải thanh toán dư nợ khoản vay khi gặp rủi ro. Bên cạnh đó, Bảo An Tín Dụng Hưng Nghiệp còn giúp bạn bảo toàn tài sản thế chấp cho khoản vay. Khi trả nợ khoản vay trước hạn, bạn sẽ được lựa chọn giữa tiếp tục bảo vệ hoặc nhận giá trị hoàn lại.

THÔNG TIN CHUNG

Người được bảo hiểm: 18 – 65 tuổi. Tuổi tối đa kết thúc bảo hiểm là 70 tuổi.

Thời hạn hợp đồng: từ 03 tháng tới 60 tháng.

Thời hạn đóng phí: đóng phí một lần tại thời điểm tham gia.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

Quyền lợi tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

• Nếu Số tiền bảo hiểm nhỏ hơn hoặc bằng Khoản dư nợ vay: Công ty sẽ trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm cho Tổ chức tài chính để thanh toán Khoản dư nợ vay .

• Nếu Số tiền bảo hiểm lớn hơn Khoản dư nợ vay: Công ty sẽ trả phần Số tiền bảo hiểm bằng với Khoản dư nợ vay cho Tổ chức tài chính. Phần Số tiền bảo hiểm vượt quá Khoản dư nợ vay sẽ được chi trả theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Người được bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm còn sống;
 • Người thụ hưởng khác được chỉ định trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc các thỏa thuận bổ sung của Hợp đồng bảo hiểm (nếu có);
 • Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này sẽ giảm trong suốt Thời hạn bảo hiểm theo mức giảm của Khoản giảm định kỳ và bằng 0 (không) khi đáo hạn hợp đồng.
 • “Khoản giảm định kỳ” là khoản tiền mà Số tiền bảo hiểm sẽ giảm vào mỗi định kỳ giảm theo hàng tháng, hàng quý, hàng nửa năm, hàng năm hoặc giảm một lần duy nhất vào ngày đáo hạn hợp đồng. Định kỳ giảm được xác định là định kỳ trả gốc của khoản vay.
 • Sản phẩm bảo hiểm này không có giá trị đáo hạn và không tham gia chia lãi. Giá trị hoàn lại của sản phẩm này được hình thành ngay khi Bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm.

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

Công ty không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của một trong các nguyên nhân sau đây:

 • Hành động tự tử trong thời hạn 02 (hai) năm kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng; hoặc
 • Hành động tự gây thương tích, cho dù là trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
 • Các hành vi vi phạm pháp luật của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng; hoặc
 • Ảnh hưởng do sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ cồn cho phép theo quy định của pháp luật, hoặc sử dụng chất ma túy, chất kích thích trừ trường hợp có sự chỉ định của bác sĩ; hoặc
 • Người được bảo hiểm tham gia vào bất kỳ các hoạt động thể thao chuyên nghiệp có sử dụng phương tiện gắn máy hay có sự tham gia của các loại thú vật, hoặc các hoạt động dưới nước có sử dụng mặt nạ thở, hoặc các hoạt động trên không trừ khi tham gia trên một chuyến bay có giấy phép hoạt động và lịch trình bay thương mại; hoặc
 • Thực hiện các Phẫu thuật theo yêu cầu. Phẫu thuật theo yêu cầu là (các) thủ thuật y tế, bao gồm cả giải phẫu thẩm mỹ, không nhất thiết phải thực hiện về mặt y khoa, có liên quan đến sinh mạng của Người được bảo hiểm, được thực hiện theo yêu cầu của Người được bảo hiểm; hoặc
 • Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải AIDS, các bệnh có liên quan đến AIDS hay do vi rút HIV, ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát; hoặc
 • Chiến tranh, nội chiến, bạo động, nổi loạn, khủng bố và các sự kiện mang tính chất chiến tranh khác; hoặc
 • Do tình trạng tồn tại trước.

Lưu ý:  Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được liệt kê tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài chính phê duyệt.

Thông tin tham khảo

Quy tắc điều khoản
Biểu phí
Bảng minh họa quyền lợi
Thông tin quan trọng cần lưu ý