Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Life Insurance Việt Nam), vui lòng truy cập theo đường link sau: www.fwd.com.vn

Chăm sóc khách hàng

Cảm ơn Quý khách đã đồng hành cùng FWD Việt Nam. Sự tin tưởng và gắn bó của Quý khách sẽ là động lực để chúng tôi từng bước hoàn thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Cùng với các chương trình chăm sóc khách hàng hiện hữu, chúng tôi mong rằng sẽ mang lại cho Quý khách sự thuận tiện và hài lòng.

Phân hạng khách hàng:

Khách hàng Tổng phí bảo hiểm quy năm(*) (VND)
Tiêu chuẩn <   30.000.000
Bạc ≥   30.000.000
Vàng ≥   50.000.000
Bạch Kim ≥ 100.000.000
Kim cương ≥ 300.000.000

Lưu ý:

  Tổng phí bảo hiểm quy năm được tính trên các hợp đồng Bảo An Thành Tài, Bảo An Tài Trí và Bảo An Toàn Gia đang còn hiệu lực của cùng Bên mua bảo hiểm

  Tiêu chí phân hạng khách hàng sẽ thay đổi hàng năm và cập nhật trên website công ty.

Tổng quan quyền lợi

Dịch vụ chăm sóc khách hàng Khách hàng
Tiêu chuẩn Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương
Quà sinh nhật (*)   x x x x
Quà Tết (*)   x x x x
Dịch vụ ưu tiên       x x

Lưu ý:

  Quà sinh nhật và quà Tết sẽ được tặng từ năm hợp đồng thứ 2

  Quà sinh nhật và quà Tết sẽ thay đổi hàng kỳ theo chính sách của công ty.

Điện thoại hỗ trợ:

Tiếp nhận và hỗ trợ mọi thông tin từ khách hàng : 024 3974 9988