Công ty bảo hiểm FWD Việt Nam, trước đây là công ty bảo hiểm VCLI:
Bạn là khách hàng của VCLI, bạn đã đến đúng địa chỉ. Công ty bảo hiểm Vietcombank-Cardif đã thay đổi chủ sở hữu và trở thành thành viên của Tập đoàn FWD. Nếu bạn tìm kiếm trang web của Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, xin vui lòng truy cập www.fwd.com.vn

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm

  • 1
    Hoàn tất hồ sơ
  • 2
    Nộp hồ sơ yêu cầu GQQLBH
  • 3
    Nhận kết quả từ FWD Việt Nam

Thông báo ngay đến Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng nơi phát hành hợp đồng bảo hiểm hoặc đến FWD Việt Nam để được hướng dẫn thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

* GQQLBH: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Điền đầy đủ thông tin vào Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và nộp kèm các hồ sơ theo qui định; Bổ sung các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của FWD Việt Nam

* GQQLBH: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Sau khi thẩm định hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, FWD Việt Nam sẽ gửi thư thông báo kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm đến Người yêu cầu GQQLBH và Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng.

* GQQLBH: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

1 Quyền lợi tử vong

  Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

  Giấy chứng tử

  Giấy tờ y tế liên quan: Giấy ra viện, Tóm tắt bệnh án, các kết quả xét nghiệm, toa thuốc và chuẩn đoán hình ảnh

  Biên bản tai nạn, biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn, biên bản kết luận điều tra tai nạn do cơ quan có thẩm quyền cấp (trường hợp tử vong do tai nạn)

  Hợp đồng tín dụng/tiết kiệm (trường hợp hợp đồng bảo hiểm gắn với hợp đồng tín dụng/tiết kiệm

  Giấy chứng nhận bảo hiểm

  CMND của NĐBH, người yêu cầu GQQLBH và CMND/GKS của Người thụ hưởng

2 Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/Thương tật do tai nạn

  Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

  Kết quả giám định y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa (cấp Trung Ương/Tỉnh/Thành phố) thực hiện sau sáu tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

  Giấy tờ y tế liên quan: Giấy ra viện, Tóm tắt bệnh án, các kết quả xét nghiệm, toa thuốc và chuẩn đoán hình ảnh

  Biên bản tai nạn, biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn, biên bản kết luận điều tra tai nạn do cơ quan có thẩm quyền cấp (trường hợp thương tật do tai nạn)

  Hợp đồng tín dụng/tiết kiệm (trường hợp hợp đồng bảo hiểm gắn với hợp đồng tín dụng/tiết kiệm)

  Giấy chứng nhận bảo hiểm

  CMND của NĐBH, người yêu cầu GQQLBH và CMND/GKS của Người thụ hưởng

Thông tin về tình trạng hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Liên hệ Phòng nghiệp vụ của FWD Việt Nam theo số điện thoại 024 39749988 khi có yêu cầu cập nhật tiến trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm