Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Life Insurance Việt Nam), vui lòng truy cập theo đường link sau: www.fwd.com.vn

Thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm

Mọi phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin (*), khách hàng gửi về FWD Việt Nam theo địa chỉ:

Phòng nghiệp vụ - Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam

P1101, Tầng 11, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 9988

(*) Lưu ý:

 •  Mẫu phiếu yêu cầu điều chỉnh được lưu tại mục Biểu mẫu
 •  Phiếu yêu cầu hợp lệ được điền đầy đủ thông tin cần điều chỉnh và chữ ký đồng nhất với  Hồ sơ cầu bảo hiểm ban đầu.
 •  Các phiếu yêu cầu phải nộp trước kỳ đến hạn điều chỉnh 30 ngày.
 •  Mọi yêu cầu  điều chỉnh thông tin (trừ yêu cầu khôi phục hợp đồng) chỉ thực hiện cho các hợp đồng đang có hiệu lực.

1. Thay đổi thông tin cá nhân – Mẫu 1

Khách hàng vui lòng thông báo cho FWD Việt Nam ngay khi có thay đổi một trong những thông tin sau:

 • Số CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước/ Số Giấy Khai sinh
 • Ngày tháng năm sinh
 • Địa chỉ liên lạc, số điện thoại
 • Chữ ký
 • Lưu ý:
  1, Khách hàng nộp kèm bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân hoặc các giấy tờ hợp lệ khác (theo yêu cầu) nếu thay đổi số CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước/ Số Giấy Khai sinh/ Ngày tháng năm sinh
  2, Trường hợp thay đổi chữ ký/ không thể ký lại chữ ký cũ, khách hàng mang theo CMND đến các PGD/ Chi nhánh ngân hàng để đăng ký lại chữ ký mẫu (lưu ý nộp kèm bản sao CMND với yêu cầu thay đổi chữ ký).

2. Khôi phục hợp đồng – Mẫu 8

Đối với các hợp đồng mất hiệu lực do quá thời gian gia hạn chưa nộp phí, khách hàng có thể yêu cầu khôi phục trong thời gian 24 tháng kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực.

Để khôi phục hợp đồng, khách hàng vui lòng nộp đầy đủ phiếu yêu cầu kèm tờ khai sức khỏe và phí khôi phục.

Khách hàng vui lòng liên hệ số 024 3974 9988 để được hỗ trợ.

3. Thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm:

 • Trong thời gian 21 ngày cân nhắc:
  • Điều chỉnh định kỳ nộp phí: Mẫu 1 nộp kèm phí bổ sung
  • Thay đổi số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, sản phẩm bổ trợ: Mẫu 1 nộp kèm bảng minh họa sản phẩm và phí bổ sung
  • Hủy hợp đồng trong 21 ngày cân nhắc: Mẫu 3 nộp kèm Bộ hợp đồng bảo hiểm
 • Sau thời gian 21 ngày cân nhắc:
  • Điều chỉnh định kỳ:  thực hiện vào ngày đáo niên của hợp đồng hoặc vào các ngày tròn kỳ của định kỳ cần điều chỉnh tính từ ngày đáo niên - Mẫu 1
  • Giảm số tiền bảo hiểm: điều chỉnh cho kỳ phí kế tiếp tính từ ngày yêu cầu -  Mẫu 1.
  • Bổ sung sản phẩm bổ trợ: thực hiện vào ngày đáo niên của hợp đồng, nộp phiếu yêu cầu kèm tờ khai sức khỏe – Mẫu 1Mẫu 2
  • Thay đổi người thụ hưởng: Mẫu 1 nộp kèm bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của người thụ hưởng ( giấy khai sinh nếu dưới 18 tuổi, CMND/ Hộ chiếu nếu đủ 18 tuổi trở lên)
  • Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm: Mẫu 7 nộp kèm giấy tờ chứng minh nhân thân của người được chuyển nhượng và giấy tờ chứng minh mối quan hệ của Người được chuyển nhượng và Người được bảo hiểm.
  • Hủy hợp đồng sau 21 ngày cân nhắc: Mẫu 3 nộp kèm Bộ hợp đồng bảo hiểm
  • Lưu ý:
   - Giảm số tiền bảo hiểm, bổ sung sản phẩm bổ trợ, chuyển nhượng hợp đồng chỉ áp dụng cho sản phẩm Bảo An Tài Trí và Bảo An Toàn Gia
   - Chỉ chuyển nhượng Bên mua bảo hiểm, không chuyển nhượng Người được bảo hiểm
 • Các yêu cầu khác:
  • Hoàn trả phí bảo hiểm nộp thừa: Mẫu 3
  • Thông báo đi nước ngoài (nếu người được bảo hiểm sẽ lưu trú liên tục từ 3 tháng trở lên hoặc định cư tại nước ngoài): Mẫu 6 nộp kèm bản sao hộ chiếu, thị thực xuất nhập cảnh.
  • Thông báo Bên mua bảo hiểm chịu thuế tại Hoa Kỳ (theo đạo luật FATCA): liên hệ 024 3974 9988 để được hỗ trợ
  • Cấp lại giấy chứng nhận bảo hiểm trường hợp bị thất lạc – Mẫu 5