Công ty bảo hiểm FWD Việt Nam, trước đây là công ty bảo hiểm VCLI:
Bạn là khách hàng của VCLI, bạn đã đến đúng địa chỉ. Công ty bảo hiểm Vietcombank-Cardif đã thay đổi chủ sở hữu và trở thành thành viên của Tập đoàn FWD. Nếu bạn tìm kiếm trang web của Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, xin vui lòng truy cập www.fwd.com.vn

Thông tin Thẩm định

  • Sau khi thẩm định Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, FWD Việt Nam sẽ gửi thư mời khám nếu có yêu cầu kiểm tra sức khỏe.
  • Cán bộ  tư vấn/ khách hàng liên hệ Phòng khám/ Bệnh viện để đặt lịch hẹn khám.
  • Khách hàng lưu ý khi đi khám, nhịn ăn sáng và mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ.
  • Phòng khám/ Bệnh viện sẽ có trách nhiệm gửi kết quả khám sức khỏe của khách hàng về FWD Việt Nam.

Lưu ý: Trường hợp khách hàng yêu cầu hủy Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/ Hợp đồng trong 21 ngày cân nhắc sau khi kiểm tra sức khỏe, khách hàng sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí kiểm tra y tế.