Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Life Insurance Việt Nam), vui lòng truy cập theo đường link sau: www.fwd.com.vn

Thay đổi Chuyên gia tính toán của Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam

  • 0
  • 4/1/2024

THÔNG BÁO

Thay đổi Chuyên gia tính toán của Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam

Trên cơ sở chấp thuận của Bộ Tài chính tại Công văn số 14445/BTC-QLBH cấp ngày 29 tháng 12 năm 2023 về việc phê chuẩn thay đổi Chuyên gia tính toán

Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2023, ông Nguyễn Anh Quang sẽ chính thức giữ chức vụ Chuyên gia tính toán của Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam thay thế cho ông Nguyễn Hoàng Vũ.