Công ty bảo hiểm FWD Việt Nam, trước đây là công ty bảo hiểm VCLI:
Bạn là khách hàng của VCLI, bạn đã đến đúng địa chỉ. Công ty bảo hiểm Vietcombank-Cardif đã thay đổi chủ sở hữu và trở thành thành viên của Tập đoàn FWD. Nếu bạn tìm kiếm trang web của Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, xin vui lòng truy cập www.fwd.com.vn
  • Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Đường đây nóng: 024 3974 9988

Email: OP-admin@fwd.com

Fax: 024 3974 8577

Địa chỉ:

Phòng nghiệp vụ bảo hiểm

Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam

P1101, Tầng 11, Capital tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Thời gian làm việc: Từ 8h – 17h hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.)

Quy trình tiếp nhận ý kiến khách hàng