Việc chuyển đổi quyền sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam (FWD Assurance Việt Nam) sang Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và một nhóm các nhà đầu tư khác đã được hoàn tất vào ngày 21/03/2022
Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Life Insurance Việt Nam), vui lòng truy cập theo đường link sau: www.fwd.com.vn
  • Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Đường đây nóng: 024 3974 9988

Email:  op-admin@sinsurance.vn

Fax: 024 3974 8577

Địa chỉ:

Phòng nghiệp vụ bảo hiểm

Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam

P1101, Tầng 11, Capital tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Thời gian làm việc: Từ 8h – 17h hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.)

Quy trình tiếp nhận ý kiến khách hàng